کارگاه ها و دوره های پیش رو

عنوان توضیحات محل برگزاری تاریخ شروع امتیاز کارگاه بنر ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال ...
مشاهده توضیحات
مشهد ۱۳۹۸/۷/۱۷ 30 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال البرز ...
مشاهده توضیحات
کرج ۱۳۹۸/۸/۲۲ 40 امتیاز ثبت نام
عنوان امتیاز ثبت نام
تربیت مربی فانکشنال (چابهار) 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در رشت 20 امتیاز ثبت نام
دوره آموزشی تمرینات فانکشنال (ویژه بانوان ) 0 امتیاز ثبت نام
تربیت مربی فانکشنال در کرمان 0 امتیاز ثبت نام
دوره بدنسازی کودکان 20 امتیاز ثبت نام
کارگاه استروئید ها و پتید ها 0 امتیاز ثبت نام
کارگاه فانکشنال تراپی در تهران 2 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در اصفهان 0 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 20 امتیاز ثبت نام
دوره جامع تربیت مربی فانکشنال (تراپی - قهرمانی) 40 امتیاز ثبت نام
دوره مربیگری بدنسازی رشته های مبارزه ای 40 امتیاز ثبت نام
دوره تخصصی طراحی تمرین ویژه بانوان 0 امتیاز ثبت نام
کارگاه برنامه نویسی و طراحی تمرین 20 امتیاز ثبت نام
دوره جامع تمرینات فانکشنال (تراپی - قهرمانی) 40 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در کرمان تراپی قهرمانی 40 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال 30 امتیاز ثبت نام
کارگاه یک روزه تمرینات الکترونیک(EMS) 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال البرز 40 امتیاز ثبت نام