کارگاه ها و دوره های پیش رو

عنوان توضیحات محل برگزاری تاریخ شروع امتیاز کارگاه بنر ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در رشت ...
مشاهده توضیحات
رشت ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 20 امتیاز ثبت نام
عنوان امتیاز ثبت نام
تربیت مربی فانکشنال (چابهار) 20 امتیاز ثبت نام
دوره تربیت مربی فانکشنال در رشت 20 امتیاز ثبت نام