انجمن بدنسازی  و تمرینات قدرتی ایران

محل برگزاری کارگاه

کارگاه تست وسایت

شروع کارگاه مدت زمان کارگاه امتیاز کارگاه ظرفیت باقی مانده
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ 10 100 امتیاز 20 نفر

25,000 15,000 تومان

پس از سالها تلاش انجمن ملی بدنسازی هم راستا با انجمن های بدنسازی معتبر دنیا و با هدف آموزش ، پرورش ، ارتقاء و هدايت مربيان بدنساز رشته هاي مختلف ورزشي و انتقال دانش روز بدنسازي دنيا به كشور توسط نام آوران ورزش کشور به ثبت رسید.

پس از سالها تلاش انجمن ملی بدنسازی هم راستا با انجمن های بدنسازی معتبر دنیا و با هدف آموزش ، پرورش ، ارتقاء و هدايت مربيان بدنساز رشته هاي مختلف ورزشي و انتقال دانش روز بدنسازي دنيا به كشور توسط نام آوران ورزش کشور به ثبت رسید.


1-مراحل ثبت نام مى بایست بطور کامل در سایت انجام شود.
2- هزینه مربوطه به کارگاه به صورت آنلاین پرداخت می شود .
3- ده دقیقه پس از شروع کلاس از ورود به کلاس ممانعت بعمل خواهد آمد.
4- شهریه ثبت نام پس از شروع کلاس به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
5- وسایل لازم براى برداشتن یاداشت را به همراه داشتن باشید.
6- راس ساعت مقرر (پیش بینى هاى لازم براى ترافیک را بعمل آورید) در کلاس حضور داشته باشید.
7- یک جلسه غیبت منجر به عدم صدور حکم شرکت در کارگاه خواهد شد.
8- در کلاس از صحبت کردن با دیگران یا با تلفن همراه یا صرف خوراکى بشدت پرهیز کنید.
9- از ورود و خروج بیش از حد بطورى که نظم کلاس بر هم خورد بشدت پرهیز کنید.
10- سوالات خود را با استاد در پایان کلاس مطرح فرمائید.
11- در صورت اعلام شرکت در امتحان یا کار کلاسى انجام آن براى صدور حکم الزامى است.