تاریخچه

تاریخچه تاسیس انجمن بدنسازی جمهوری اسلامی ایران


در تمام کشورهای پیشرفته انجمن های بدنسازی و تمرینات قدرتی مسئول ارتقاء دانش مربیان بدنساز می باشند. این انجمن ها با انتشار مقالات و کتب مرجع تاثیر فراوانی را در ارتقاء دانش مربیان و متعاقب آن سلامت جامعه و نتایج قهرمانان ملی می گذارند. با توجه به عدم وجود سازمانی مشابه برای پرورش ، حمایت و ارائه خدمات به مربیان بدنساز در سطح کشور این انجمن توسط دکتر مرتضی بهرامی نژاد پیشنهاد و با مشاوره و حمایت نامداران، متخصصان و مربیان بدنساز حرفه ای کشور طراحی و راه اندازی شد.

اولین جلسه هیئت موسس انجمن بدنسازی و تمرینات قدرتی ایران در مورخ 21/7/90 با حضور آقایان دکترامیر رضا خادم ، مهندس سید مصطفی هاشمی طبا، دکتر اصغر رواسی ، دکتر مرتضی بهرامی نژاد ، دکتر حمید رجبی ، دکتر بهمن میرزایی، دکتر محمد دهخدا ،دکترسید محمد کاظم واعظ موسوی ، دکتر نعیما خواجوی ، یزدان راد،امیر حسین پیروانی ،علی فرهادی و پدیده بلوری زاده در محل آکادمی ورزش شهروندی برگزار گردید.

هدف از تشکیل این انجمن:

پرورش مربیان بدنسازویژه تیم های ملی ، باشگاهی در رشته های مختلف ورزشی
ارتقاء سطح دانش مربیان بدنساز کشور در سطح باشگاه ها
آشنایی مربیان فنی با علم بدنسازی
ارتباط با مراکز بین المللی بدنسازی در دنیا
برگزاری دوره ها ، کارگاهها و سمینار های مرتبط
در این مراسم ابتدا دکتر مرتضی بهرامی نژاد گزارشی در مورد تاریخچه و فعالیت های مراکز مشابه در کشورهای پیشرفته دنیا ارائه داد و سپس در مورد فعالیت های آموزشی بدنسازی در کشور بحث شد. سپس در جلسه پیرامون لزوم تاسیس این انجمن و اهداف آن مطالبی ارائه گردید و با توجه به نیاز مبرم وجود چنین مرکزی مقرر شد فعالیت های لازم برای تاسیس این انجمن انجام شود. پس از چندین سال تلاش و اخذ موافقت ها و مجوزهای لازم از وزارت ورزش وزارت کشور این انجمن ملی در اداره کل ثبت شرکت های کشور به ثبت رسید.